× Vše o opravách a investičních akcích v našem domě

Vybudování tepelných výměníků ve vlastnictví SVJ

Více
2 roků 3 měsíců zpět #225 od petr.simandl
petr.simandl vytvořil/a téma: Vybudování tepelných výměníků ve vlastnictví SVJ
1. Máme tři výměníky a za jejich provoz platíme PT asi milion ročně
pokud si je budemem provozovat sami s pomocí odborné firmy bude to za cca 300.000Kč ročně a ušetříme poprvé.

2. Pokud budeme vlastnit výměníky a provozovat ad1, tak budeme nakupovat teplo levněji a ušetříme podruhé.

3. Pokud budeme vlastnit výměníky a provozovat ad1, tak budeme topit jen když bude třeba a ušetříme potřetí.

4. Pokud budeme vlastnit výměníky a provozovat ad1, tak budeme topit jen tak jak bude třeba a ušetříme počtvrté.

K výše uvedenému stačí vybudovat tři výměníky za cca 3.000.000Kč a tyto náklady se díky předpokládaným úsporám vrátí do 4 (slovy čtyř) let.

Návrh výzvy pro firmy na vybudování výměníků a další podklady najdete na našem gdisku drive.google.com/open?id=1EMtSFGacJcnPpf2Yi97k_pWknRrTJ2G1

Pokud máte náměty nebo komentáře případně návrhy na firmy, které by výměníky vybudovaly a spravovaly. tak do 13.4.2018 nám je zašlete.

Prosím Přihlásit se připojte se ke konverzaci.

Více
2 roků 2 měsíců zpět - 2 roků 2 měsíců zpět #226 od tomas.janis
Re: Vybudování tepelných výměníků ve vlastnictví SVJ
Dobrý den všem,

je hezké mít vše vlastní a nebýt závislý na ostatních. Má ale cenu vlastnit opravdu vše a za každou cenu ? A abychom se jako vlastníci nerozhodovali u výměníků objektivně, bylo nám předloženo z celé akce jen to příznivé - pozitivní. Úspora a realizace (či pomoc) firmou, kde pracuje pan Prokop. A co se stane, pokud by se například pan Prokop odstěhoval, nebo firma o které nevíme ani jak se jmenuje a z jejích výsledků a realizací nikdo z nás také nic nevíme, třeba zanikne ? Bude předložená a poté vybraná jediná nabídka od této firmy ? Úspora je to jediné na co téměř všichni slyší. Nerozhodli se na základě nedostatečných informací unáhleně a nezodpovědně ? A nebylo poskytnutí nedostatečných informací k rozhodnutí o výměnících nejen krajně nemorální, ale i protiprávní ? Na této diskusi je 19 obyvatel včetně mě. Někteří další se třeba podívají, ale do 448 bytů je to stále mizivě málo obyvatel. Ano byly 2 informační schůzky. Mohl jsem si udělat čas, měl jsem jiné povinnosti a hlavně po zkušenosti jakým způsobem nám byla na posledním shromáždění poskytnuta informace o změně správcovské firmy jsem neměl nejmenší chuť jít diskutovat. Mohl jsem sem napsat dříve. Od 4.4.2018 jsem se pokoušel přihlásit do této diskuse. Prověření přihlášení proběhlo až 18.4.2018 Poprvé jsem se úspěšně přihlásil až dnes 21.4.2018. V e-mailech jsem obdržel přihlášení pod dvěma rozdílnými uživatelskými jmény se stejným heslem. A jak to tak bývá, zkoušel jsem to nefunkční. Proto jsem nemohl napsat dříve.
Ohledně výměníků mám mnoho pochybností pro nedostatek informací a značný tlak na rychlost realizace, krátké termíny pro diskusi a návrhy na realizační firmy složitého systému. Kdo rychle dává, 2x dává. Doufat, že při tolika aspektech dopadne vše dobře je víc, než naivní.


Jedná o velmi složitou a specifickou problematiku, ve které se drtivá většina z nás nebude schopná zorientovat. Jak máme tedy doporučit nějakou firmu k realizaci ?
Jak máme doporučit firmu v tak krátce stanoveném termínu ?

Chápu správně, že je hlavním cílem přesun prostředků z PT na současného zaměstnavatele pana Prokopa (nebo jinou neznámou firmu) a my všichni poneseme hlavní (možné, či spíše jisté) riziko výrazně nižší úrovně služeb – zásobování teplem ?


1) Dle dopisu PT měření z 23.3.2018 je realizace duplicitních výměníků možná za splnění podmínek PT. Kromě SVJ, MHMP a PT si tedy vneseme do řetězce dalšího jednoho či dva prostředníky. Realizátora a správce výměníku. Vše bude tedy značně složitější. Počínaje komunikací, konče zárukou a odpovědností.

2) Kalkulace úspor je provedena odbornou osobou (soudním znalcem), nebo je to jen jakýsi "nástřel", či představa nepodložená garantovaným výpočtem od kterého se v nákladech odchýlíme jen v zanedbatelné výši ? Můžete kalkulaci s "kulatým razítkem" doložit ?

3) PT se po vybudování výměníků v několika domech přestane líbit pokles obratu. Jak na to asi PT zareaguje ? Zvýšením cen a prodloužení návratnosti investice ? U všech energií tomu tak v rámci ČR při úspoře doposud bylo.

4) Pokud by byla úspora skutečně 700 000 Kč ročně, tak úspora by zcela jistě NEbyla do čtyř let, ale čtyři a čtvrt roku (700 000 x 4,25 = 3 000 000). PT za rok například zvýší velkoobchodní ceny a úspora se protáhne na 5 a postupně třeba na 6 let ?

5) Jak je počítáno se snižováním účinnosti výměníků v souvislosti s tvorbou vodního kamene ?

6) Jakým způsobem, jak často a jaká je kalkulace případného odstraňování vodního kamene z výměníků ?

7) Jakým způsobem se řeší snižování účinnosti výměníku (v souvislosti s vodním kamenem) - tedy vracení takto neodebraného tepla zpět do systému ? ( měření bude na vstupu)

8 ) PT topí jen když je třeba, podle venkovních teplot. Minimálně za 10 let neregistruji zbytečné topení. Znamená to, že když se výbor rozhodne šetřit, předčasně sníží teplotu, nebo vypne topení a v bytech bude zima ?
Jak jinak si výbor představuje ušetřit ?

9) Teplá voda bude 55 st. Celsia. Bude zajišťovat výbor pravidelné zvýšení teploty v systému k zamezení rozšíření Legionely ? Kdo bude mít dohled ? Připouští si výbor zodpovědnost ?

10) Je potřeba si uvědomit, že v současné spotřební době je i výměník za 1 milion korun jistým způsobem spotřební záležitost. Jaká je životnost výměníků ( která zde nebyla zmíněna ) ?
Je to 3, 5, či dokonce 7 let ?

11) Jaká je záruka na výměníky ?

12) Kolik činí předpokládaná údržba, nastavování a provozování výměníků ? V jakém horizontu je firma schopná nový výměník sladit v systému ?

13) Jak nákladné jsou typické (předpokládané) i nahodilé závady nad rámec údržby ? Při pronájmu nás nemusí zajímat a riziko nákladů není na nás.

14) Jaká je cena softwaru k obsluze výměníků ?

15) Jak dlouhá je platnost licence softwaru ?

16) Jak často je nutné aktualizovat software ?

17) Jaká je výše ceny za aktualizaci softwaru ?

18) Proč je požadováno doložení realizace jen 3 roky a ne třeba 10 let ? Vám stačí doložení za tak krátkou dobu působení ? Ať se na mne nikdo nezlobí, ale 3 roky práce může v tomto oboru znamenat 2, 3 ,nebo také jen 10 realizací. Není to málo na tak náročný a nákladný systém ? Kolik doložených referencí si výbor prověří u majitelů a kolik obyvatel referovaných realizací výbor osloví k prověření spokojenosti ?

19) Bude potřeba k provozování výměníků osvědčení, koncese, autorizovaná osoba ? Teplo se v tomto případě nebude jen rozůčtovávat vlastníkům, ale distribuovat do pronajatých prostor živnostníkům v objektu.

20) Bude se rozšiřovat pojištění na tuto činnost ?

21) Ad 9) případně další, zde nezmíněná rizika v souvislosti s provozováním výměníků. Odpovědnost a ručení výboru za škodu a případnou újmu mi přijde krajně nedostatečná. PT je velká společnost a nehrozí převod majetku na manžele, manželky a podobně jako u členů výboru. Jinak řečeno u PT je v případě jakékoliv újmy dostatek majetku na případné odškodnění a je co a kde vymáhat. Uvědomme si, že v případě újmy na zdraví nemusí stačit k náhradě škody celkový majetek všech členů výboru !

22) Vlastní zkušenost: Za 7 let co bydlím v domě jsem již cca 3x volal ve večerních hodinách na operační středisko PT. V kolika dalších případech volali ostatní obyvatelé se zřejmě nedozvíme. Jde o desítku – či desítky výpadků za toto období ? Ve všech třech případech jsem se od stálé služby dověděl, že na velíně je vše vpořádku a vyšlou techniky z terénu přímo do výměníku. Zároveň pokaždé, jsem měl za cca 30 minut teplé topení, nebo tekla teplá voda.

Jak rychle, s jakou garancí a s jakými sankcemi bude výbor a případně správce výměníku reagovat na závady ?

23) Zastávám názor, že jednotlivci v domě by neměli rozhodovat o tom, jak budu v bytě topit a jak bude teplá voda. Cítím nejen zásah do soukromí, ale i střet zájmu. Regulace spotřeby v bytě je na každém podle jeho uvážení. Komu nevyhovují v dnešní době průměrné měsíční náklady zhruba v rozpětí 2500 - 4500 Kč (údaj z transparentního účtu) za byt pro 2-4 osoby, měl by volit jinou formu bydlení a neovlivňovat zažitý bytový standard ostatním. Nečekám, že mi budete věřit, ale poslední léta mám s vybranými velkými společnostmi jako spotřebitel obecně výrazně lepší zkušenosti, než s malými, které průběžně vznikají a zanikají, nebo přestávají komunikovat.

24) Nestane se nám, že nová firma nebude mít dostatečnou kapacitu (možná i zkušenosti) na řešení oprav, nahodilých závad a rychlého servisu ?

25) Členové výboru chodí do práce, jsou zaměstnaní, mají své rodiny a své zájmy. To je vše pochopitelné. Nemají a nebudou mít další čas řešit další problémy v domě (třeba s výměníky) a za 2000 Kč měsíčně to ani dělat nebudou. Zkuste napsat nějaký problém, závadu výboru. Uvidíte, kolik informací dostanete, jak výbor nemá čas a jak nestíhá řešit běžné záležitosti a ani nemůže ve všem kontrolovat správcovskou firmu. Ani správcovská firma není v bytových domech samozřejmou záležitostí. Některé domy spravuje jen výbor. Přes pomoc správcovské firmy se některé záležitosti táhnou neúměrně dlouho - nebudu zde rozvádět. Kdo má zájem, můžeme probrat jinde.

26) Je jisté, že po vybudování nových elektrorozvodů v domě nedospějeme k závěru, že nebudeme za několik málo měsíců (nebo let) vůbec žádné výměníky potřebovat ?
Po zřízení třífázových přípojek se přímo nabízí možná úvaha komfortního elektrického podlahového, případně akumulačního vytápění. Nová přípojka v domě bude mít dostatečnou kapacitu. V případě ohřevu vody může být zachován stávající systém dálkového ohřevu, nebo při rozšíření, či úpravě také nahrazen v každém bytě jednotlivě. Zde by už bylo určité omezení při průtokovém ohřevu. Akumulační ohřev vody by již omezen být nemusel, případně za cenu nesouběžného běhu více spotřebičů. Rozšíření současného rezervovaného příkonu je v případě zájmu také možné. Jistič vymění za poplatek prakticky ze dne na den již nyní. Ušetřili bychom za rozúčtování za energie přes správcovskou firmu. Dále by nedocházelo k četným chybám v rozúčtování a zasíláním několika chybných výpočtů, jako v minulých obdobích. Zbavili bychom se "nevzhledných" trubek ústředního topení. Senioři, kteří tráví půl roku na chalupě by zajásali nad úsporou a vlastní volbou výše spotřeby. Noční proud a proud pro přímotopy není za 5,50 Kč jako jednotarif, ale za 2,60 Kč /kWh. To vše je reálně možné. Nemusí se realizovat, je to jen možná cesta, kterou nikdo nebral v úvahu. Možná je jedním z důvodů enormního tlaku na rychlost realizace výměníků.


Dostaneme se do situace, kdy se velká počáteční investice s nižšími měsíčními platbami za cenu vysokého rizika a s velkými starostmi nakonec vyrovná a úspora se nedostaví ?
Částka 700 000 Kč / 448 byty = průměrná úspora cca 130 Kč měsíčně na byt vypadá na první pohled tak lákavě, že skutečnost bude úplně jiná ? Bude nám nižší úspora vysvětlována tím, že odhad byl v době vzniku nápadu a nikdo nemohl vědět, že skutečnost je zcela jiná ?
Opravdu má cenu se do takové akce pouštět ?

Jsem přesvědčen, že akce výměníky je značně uspěchaná a nedomyšlená do důsledků. Pominu-li průměrnou finanční úsporu 130 Kč měsíčně, v případě výměníků se finanční úspora NIKDY nevyrovná, náročnosti a rizikům spojených s provozováním. Za částku, nižší, než je průměrná hodinová mzda, nechci riskovat, že budu bez teplé vody, nebo topení byť jen o hodinu déle, než doposud.
Důvod proč se do koupě výměníků nepouštět – riziko, obsluha, servis, záruka, rychlost zásahu a hlavně komfort vytápění a teplé vody. Stávající stav s NEvlastněním výměníků je dobrá volba.
Naposledy změněno: 2 roků 2 měsíců zpět od tomas.janis.

Prosím Přihlásit se připojte se ke konverzaci.

Více
2 roků 2 měsíců zpět #229 od petr.simandl
Re: Vybudování tepelných výměníků ve vlastnictví SVJ
Dobry den
preposlu odpovedi kolegy z vyboru Davida Prokopa

Úvodem bych chtěl říci, že celá tato problematika vznikla na základě nepříznivého trendu zdražování ceny tepla oproti snižování cen komodit (plyn i uhlí 2014-2018). Což vede v podstatě v celé ČR k hledání možných úsporných opatření. Bytové domy reagují různými způsoby - odpojování od CZT a výstavbou plynových kotelen nebo tepelnými čerpadly, patní regulací a nebo solární alternativy. Oficiální statistiku nikdo nevede, ale na stavebních úřadech jich registrují spousty. Pro představu se dají najít mezi stávajícími i nové zdroje na portálu závazných stanovisek a povolení živ. prostředí. Např. pro Prahu: portalzp.praha.eu/jnp/cz/ovzdusi/zavazna...oleni_2017_2pol.htmlJá osobně jsem zaměstnaný ve společnosti KOMTERM Čechy s.r.o. komterm.cz/ mou hlavní devízou jsou plynové kotelny po celé ČR a funguji na pozici jako manažerská podpora zákazníků. Takže přicházím do kontaktu hlavně s lidmi z vedoucích pozic firem, továren a SVJ. (celkem cca 160-200) Řeším jejich potřeby a požadavky. Díky tomu mám dostatečně velký přehled, jak fungují výbory v jiných SVJ a co je trápí a na co se zaměřují. Proto jsem se zaměřil i na náš dům. Vyhodnocoval jsem postupně určité alternativy. Nechal si vše posoudit a konzultovat u nezávislých odporníků. (studie ČEZ - je např. volně k nahlédnutí v kanceláři SVJ) Ano daleko jednodušší by bylo objednat podrobný ekonomicko-technický energetický posudek, provedený ve vazbě na možnosti financování, který provede nezávislý subjekt. A já se Vás ptám, byl byste ochoten za to zaplatit 80 - 100 tis. Kč ? Určitě by se zase snesla jen kritika, že utrácíme peníze zbytečně… V podstatě jsem jej dělal zadarmo...Nejvýhodněji by vyšla plynová kotelna, vyšla mě ve výpočtech (z dubna 2017) i ČEZU (z dubna 2018). Nejméně výhodně nabídka na tepelné čerpadla od Best SE. Ale vzhledem právě k velmi složité a specifické problematice, ve které se drtivá většina z Vás už vůbec nebude schopná zorientovat, jsme tyto varianty zavrhli. Následně jsem vstoupil do jednání s P.T. asi před rokem, kde v podstatě z těch jednání vyplynulo, že můžeme optimalizovat odběrové diagramy, a tím se alespoň trochu ušetří. Na dotaz proč nejsou schopni nám nabídnout sazbu N19 namísto N26 (viz ceník) www.ptas.cz/cs/dodavky-tepla/ceny-a-obchodni-podminky/ceniky/ , mi právě bylo řečeno od P.T. že je to určeno pro objekty s vlastními výměníky, které nemají ve správě a dodávají teplo na vstupu do předávací stanice. A tam je ten cenový rozdíl:
2018


Ceník pro odběrná místa za sjednaný výkonOdeb. Mn.


Proměnná platba


výkon v


Stálá platba


Celkem bez DPH


Celkem s DPH 15%


Kč/GJ


B (Kč/kW)
Na vstupu do PS


N19


282,6


2 543 400 Kč


1057,57


1 433 007 Kč


3 976 407 Kč


Na výstupu z PS


N26,N39


324,7


2 922 300 Kč


1374,95


1 863 057 Kč


4 785 357 Kč


Rozdíl N26 - N19
-378 900 Kč

-430 050 Kč


-808 950 Kč


-930 292 Kč

Naše parametry:

Oběr plánovaný (GJ)


9000


Proměnná platba= skutečný odběr x odebrané množství

Výkon sjed. (3xÚT, TV) (Kw)


1355


Stálá platba = Sjed. Výkon x výkon v tarifním pásmu BProto jsme se rozhodli jít cestou vlastních výměníků. S porovnáním problematik kotelen a ostatních alternativ je totiž výměník triviální záležitostí. V podstatě se bavíme o 700 tis Kč s jasnými pravidly i s odečtem nákladů na roční provoz. Nikde nezmiňuji ještě potenciál úspor, který moderní výměník nabízí, protože se poměrně obtížně prokazuje (slabá zima/ silná zima) a to už jsme opět u energetického posudku.Nikde ale není řečeno, že to musíme dělat teď hned a za každou cenu! Proto velice vítám jakékoliv dotazy a oponenturu, protože bez ní se samo nic nezdokonalí.Dále k Vaším odpovědím, budu vpisovat přímo pod otázky:

1) Dle dopisu PT měření z 23.3.2018 je realizace duplicitních výměníků možná za splnění podmínek PT. Kromě SVJ, MHMP a PT si tedy vneseme do řetězce dalšího jednoho či dva prostředníky. Realizátora a správce výměníku. Vše bude tedy značně složitější. Počínaje komunikací, konče zárukou a odpovědností.

ODPOVĚĎ: V první řadě se nejedná o duplicitní výměníky, v projektu počítáme s daleko modernější technologii, která je lépe regulovatelná, a zvlášť v přechodném období se to projeví ve spotřebě. Na rozdíl od starých výměníků bude lépe řešena akumulace TV než je v současnosti (nyní průtokovým ohřívačem JAD, navíc nastavený na 570C žádaná, přitom u akumulace stačí 500C - 550C a každý stupeň o dost větší spotřeba v GJ. A to nemluvím o současných nekvalitních izolacích a ani o uniknutém teple, které občas tam teče do kanálu přes ventily. A to vše platíme. MHMP tímto v podstatě nebude. Teplárenská bude teplo prodávat na vstupu do objektu tj. vztah P.T. s SVJ zůstává vyjma pohotovosti, tu bude zajišťovat odborná firma, která ponese plnou zodpovědnost za provoz a i případné reklamace z realizace řeší s realizátorem a výborem. Nic složitého na tom není, jde o běžnou praxi. Skoro každý 7 panelák to tak v Praze má. U novostaveb je to dokonce pravidlem.2) Kalkulace úspor je provedena odbornou osobou (soudním znalcem), nebo je to jen jakýsi "nástřel", či představa nepodložená garantovaným výpočtem od kterého se v nákladech odchýlíme jen v zanedbatelné výši ? Můžete kalkulaci s "kulatým razítkem" doložit ?

ODPOVĚĎ: Kalkulace té „základní úspory„ je stanovena na základě jednoduchých výpočtů ze změny sazeb ceníků P.T. viz odkaz výše – sazba N26 vs N19. Další úspory, které se dají získat s podloženým razítkem, který asi máte na mysli se jmenuje ekonomicko-technický energetický posudek. O něm jsem se již zmiňoval výše.3) PT se po vybudování výměníků v několika domech přestane líbit pokles obratu. Jak na to asi PT zareaguje ? Zvýšením cen a prodloužení návratnosti investice ? U všech energií tomu tak v rámci ČR při úspoře doposud bylo.

ODPOVĚĎ: P.T. se zejména nelíbí odpojování od CZT. Náš záměr stále odebírat teplo od P.T. je i nadále. S přihlédnutím, jak malý objekt jsme, to na cenu tepla, který je dán pevně na rok ceníkem, vliv nemá. To bysme museli být fabrika Coca Cola, která odebírá 100 tis. GJ, aby se jich to dotklo. Při zvýšení ceny v ceníku P.T. se pravidelně v letech zvyšují všechny položky, to znamená, že pokud tu změnu neprovedeme bude se nám zdražovat stejně jako při investici. Takže graficky jsou to skoro dvě cenové rovnoběžky jen my jsme teď v té horní rovnoběžce a každým rokem platíme o to víc. Takže návratnost investice se neprodlouží. Naopak, zdražují se ceny materiálů apod. takže čím později vybudujeme tím dráž. Jen u kotlů a klimatizací šly ceny o 5-7% výš oproti 2017.4) Pokud by byla úspora skutečně 700 000 Kč ročně, tak úspora by zcela jistě NEbyla do čtyř let, ale čtyři a čtvrt roku (700 000 x 4,25 = 3 000 000). PT za rok například zvýší velkoobchodní ceny a úspora se protáhne na 5 a postupně třeba na 6 let ?

ODPOVĚĎ: V podstatě jsem už odpověděl v dotazu č. 3. Návratnost i do 6-ti let se stále vyplatí.5) Jak je počítáno se snižováním účinnosti výměníků v souvislosti s tvorbou vodního kamene ?

ODPOVĚĎ: Voda od P.T. je chemicky kvalitně upravovaná, jediné co je nutné pravidelně čistit jsou deskové výměníky Laval, občas se tam tvoří kaly a usazeniny. Pravidelným šetrným čištěním se kaly odstraní (stačí 1 za 2 roky , dle potřeby) a tak mohou bez problému fungovat 15 let. Na účinnost výměníku to vliv nemá, pouze při výskytu usazenin v Lavalu se pomaleji ohřívá teplá voda, což díky akumulaci a kvalitní cirkulaci koncový uživatel ani nepozná.6) Jakým způsobem, jak často a jaká je kalkulace případného odstraňování vodního kamene z výměníků ?

ODPOVĚĎ: Provozovatel by i tuto položku měl mít zahrnutou v rámci paušálu, který odhadujeme celkově na max. 250 000,- Kč (v podstatě full servis = non stop pohotovost, hlídání ¼ hod. maxim výkonu, revize, správu odpovědnost, pojištění atd.). Návrh smlouvy a VŘ pro provozovatele připravujeme a s tímto tam počítáme.7) Jakým způsobem se řeší snižování účinnosti výměníku (v souvislosti s vodním kamenem) - tedy vracení takto neodebraného tepla zpět do systému ? ( měření bude na vstupu)

ODPOVĚĎ: Popravdě tomuto dotazu moc nerozumím, budu potřebovat od Vás asi bližší popis. Vratka neodebraného kondenzátu se zohledňovala pouze u parních VS. My jsme horkovodní takže se nás toto netýká. Kde bude osazeno měření - Viz projektová dokumentace.8 ) PT topí jen když je třeba, podle venkovních teplot. Minimálně za 10 let neregistruji zbytečné topení. Znamená to, že když se výbor rozhodne šetřit, předčasně sníží teplotu, nebo vypne topení a v bytech bude zima ? ODPOVĚĎ: K tomuto dotazu bych měl jednu výhradu, nesouhlasím s tím, že PT topí jen když je třeba. V příloze „Spotřeby po měsících 1VS“ mi zatím nebyl nikdo schopen říci proč jsme spotřebovali v červnu 2013 84, 98 GJ skoro dvojnásobně než v květnu. (Data mám přímo od P.T.) Další dosti zajímavou věcí je spotřeba TV v letech kdy byly extrémní tepla i v zimě 2014 a 2015, jakto, že tam je nárůst spotřeby o cca 100 GJ celkem ? Že by si někdo kompenzoval menší zisky z chabé zimy ? Standardně se v noci topení trochu tlumí o 5 0C např. Myslíte si že se to u nás děje ?Jak jinak si výbor představuje ušetřit ?

ODPOVĚĎ: Když pominu vše co jsem již zmiňoval je tu další aspekt úspory: jmenuje se ¼ hod. maximum sjednaného výkonu. V podstatě jde o daný/naměřený parametr v kW , který máme rezervovaný pro odběr u P.T. i nyní. Např. VS 1 = 406 KW. A jeho paušální měsíční cena je dána v ceníku P.T. Např. pro N19= 1057,57 kW (jsme pásmo B). Tudíž pokud máme pro rok 2018 zarezervováno 405* 1057,57 = 428 415,- Kč a to platíme ať už odebereme cokoliv. Pokud bychom ale si dokázali, neříkám hned, ale po určité době (1 -2 rok provozu) tento výkon snížit a to na základě vyhodnocení z dat z nové regulace, která to umí, tak si můžeme dovolit u tepláren nahlásit snížení výkonu např. na 365 kW což přinese rozdíl pro 1 VS ÚT cca 42 tis ročně. Např. BD Čimická jsem takto s novou regulací dokázal bez problému snížit výkon z 310 na 190kW.

Ano při překročení může teplárna na Vás uvalit pokutu, nebudu Vám tuto informaci zapírat. Nicméně fungující regulace na základě softwarové predikce umí dobře v daný moment uregulovat systém tak, aby se nepřekročily limity sjed. výkonu. Tento požadavek bude také na budoucího odbornou firmu, která bude VS provozovat s plnou odpovědností pokud od P.T. by nějaká pokuta přišla.Další věc, pokud tak nebudeme činit a nebudeme mít výměníky pod kontrolou a budeme překračovat sjednané výkony, budou nám je teplárny velice rády zvyšovat a my nebudeme proti tomu moci nic dělat.9) Teplá voda bude 55 st. Celsia. Bude zajišťovat výbor pravidelné zvýšení teploty v systému k zamezení rozšíření Legionely ? Kdo bude mít dohled ?

Připouští si výbor zodpovědnost ?

ODPOVĚĎ: 1. jak víte, že v našem systému je Legionella ? Legionella je jich okolo 50 druhů, z nich 3 jsou nebezpečné pro děti a starší lidi. Legionella se při 550C nerozmnožuje, tam kde voda proudí už vůbec ne. Ideální podmínky pro rozmnožování má při 40-300C ve stojaté neproudící vodě. (slepé rameno např.) I tak se to zpravidla ošetřuje automatickým přehřátím systému na 60-700C v akumulacích 1x měsíčně, v nemocnicích 1x týdně. Riziko je tak mizivé. Já mám doma teď ani né měsíční miminko a strach nemám.10) Je potřeba si uvědomit, že v současné spotřební době je i výměník za 1 milion korun jistým způsobem spotřební záležitost. Jaká je životnost výměníků ( která zde nebyla zmíněna ) ?

Je to 3, 5, či dokonce 7 let ?

ODPOVĚĎ: Životnost v takto všeobecné rovině je zavádějící. Výměník se skládá z jednotlivých komponentur (čerpadla, deskové výměníky, akumulační nádrže, elektro ventily, pohony, expanzní nádoby ŘS apod.) Nejnáchylnější jsou elektroventily, čerpadla = 7-10 let jejichž cena je okolo max. 10-20 tis. deskové výměníky 10-15 let cena okolo 30 -40 tis., Akumulační nádrže (nerez) 15 – 18 let cena okolo 45 – 50 tis. Když bychom navodili opravdu černý scénář a po 10 letech provozu museli vše měnit dostaneme se na hodnotu tak max. 380 tis,- Kč, protože potrubí, konstrukce apod. „železo“ tam vydrží i 30let. S porovnáním kotelen, tepelných čerpadel a jiných alternativ je na tom výměník nejlépe.11) Jaká je záruka na výměníky ? ODPOVĚĎ: Dle údajů jednotlivých výrobců, min. 2 roky dle zákona.12) Kolik činí předpokládaná údržba, nastavování a provozování výměníků ? V jakém horizontu je firma schopná nový výměník sladit v systému ?

ODPOVĚĎ: Vzhledem k tomu, že firmu nebudeme určovat, ale vybírat s podmínkami, které od nás musí splňovat (jejich souhrn se ještě ladí) Předpoklad do půlky května, tak předpokládáme nejvýš cca 80 tis za 1 VS, celkem tedy max. 240 tis. / ročně. Firma, která by měla VS plnohodnotně provozovat, by zejména měla umět MaR (měření a regulaci systému VS), který tam bude. Možná realizaci MaR sladíme s provozem a v podstatě kdo bude dělat MaR, bude i provozovat. Protože to je to klíčové se sladěním s novým VS. A to je pak otázka ani ne 3 dnů.13) Jak nákladné jsou typické (předpokládané) i nahodilé závady nad rámec údržby ? Při pronájmu nás nemusí zajímat a riziko nákladů není na nás.

ODPOVĚĎ: Viz životnost jednotlivých komponentur u otázky č. 10.14) Jaká je cena softwaru k obsluze výměníků ?

ODPOVĚĎ: Kompletní realizaci MaR ve třech VS včetně softwaru odhadujeme na 350 tis.

15) Jak dlouhá je platnost licence softwaru ?

ODPOVĚĎ: Neomezená

16) Jak často je nutné aktualizovat software ?

ODPOVĚĎ: Když vyjde aktualizace

17) Jaká je výše ceny za aktualizaci softwaru ?

ODPOVĚĎ: 0,-18) Proč je požadováno doložení realizace jen 3 roky a ne třeba 10 let ? Vám stačí doložení za tak krátkou dobu působení ? Ať se na mne nikdo nezlobí, ale 3 roky práce může v tomto oboru znamenat 2, 3 ,nebo také jen 10 realizací. Není to málo na tak náročný a nákladný systém ? Kolik doložených referencí si výbor prověří u majitelů a kolik obyvatel referovaných realizací výbor osloví k prověření spokojenosti ?

ODPOVĚĎ: 3 roky je standardní záležitost s výběrovými řízeními. Starší jsou právě zavádějící z toho, že firma už taky nemusí být v tom rozkvětu jakém byla, a těžko se shánějí i kontakty na ověření takto starých realizací -lidi na pozicích se mění. Jde o běžnou praxi i u státních zakázek. Při vší úctě, realizaci VS, když máme podrobně zpracovanou projektovou dokumentaci, tak smontovat dohromady pár komponentur, které požadujeme, zvládne i malá topenářská firma. Samotná realizace bude ohlídána SDI.19) Bude potřeba k provozování výměníků osvědčení, koncese, autorizovaná osoba ? Teplo se v tomto případě nebude jen rozůčtovávat vlastníkům, ale distribuovat do pronajatých prostor živnostníkům v objektu. ODPOVĚĎ: Smlouva o dodávce tepla s P.T. bude nadále běžet. Jen v jiném tarifu. Nikomu nemáme v plánu prostory pronajímat, takže koncese a jiná osvědčení nejsou potřeba. Rozúčtování tepla se tímto nemění. K provozování VS musí být odborný pracovník elektrikář s vyhl. 50 § 6 a mít školení na tlakové nádoby.20) Bude se rozšiřovat pojištění na tuto činnost ?

ODPOVĚĎ: NE, musí ji mít provozovatel s plnou odpovědností – odborná firma.21) Ad 9) případně další, zde nezmíněná rizika v souvislosti s provozováním výměníků. Odpovědnost a ručení výboru za škodu a případnou újmu mi přijde krajně nedostatečná. PT je velká společnost a nehrozí převod majetku na manžele, manželky a podobně jako u členů výboru. Jinak řečeno u PT je v případě jakékoliv újmy dostatek majetku na případné odškodnění a je co a kde vymáhat. Uvědomme si, že v případě újmy na zdraví nemusí stačit k náhradě škody celkový majetek všech členů výboru !

ODPOVĚĎ: Tomuto bodu konkrétně nerozumím. Jaká újma ? Pojištění odpovědnosti musí mít ze zákona každá firma, která tato zařízení obsluhuje. Jaký převod majetku ?

Výměníky budou v majetku SVJ nikoliv výboru. Prosím vysvětlit na konkrétním případu. Jak jsem již zmiňoval plánujeme svěřit výměníky odborné firmě.Jak to že P.T. nehrozí převod majetku ? Nemystifikujte lidi !!! Celkem nedávno prodala P.T. veškerý svůj majetek i s odběrateli z levého břehu Vltavy francouzské společnosti VEOLIA !!! cca za 3mld. Kč. A nechtějte radši vědět jak moc jsou tam lidi spokojení…22) Vlastní zkušenost: Za 7 let co bydlím v domě jsem již cca 3x volal ve večerních hodinách na operační středisko PT. V kolika dalších případech volali ostatní obyvatelé se zřejmě nedozvíme. Jde o desítku - či desítky výpadků za toto období ? Ve všech třech případech jsem se od stálé služby dověděl, že na velíně je vše vpořádku a vyšlou techniky z terénu přímo do výměníku. Zároveň pokaždé, jsem měl za cca 30 minut teplé topení, nebo tekla teplá voda.

ODPOVĚĎ: Vlastní zkušenost: Množily se stížnosti na netopení v noci, a na hluk. Zavolal jsem na dispečink, že vše prověří. Mám zprávu kde píší, že je vše v pořádku. Na druhý den, žádná změna, a tak jsem šel do VS s techniky P.T. a až po mých urgencích, že tento ventil je vadný a tento hlučný jej vyměnili. Jinak se pořád tvářili že je vše ok. Závady jsou běžná záležitost a nemám jim to za zlé. S havarijním dojezdem 24h non stop počítáme s odbornou firmou.

Jak rychle, s jakou garancí a s jakými sankcemi bude výbor a případně správce výměníku reagovat na závady ?

ODPOVĚĎ: Jaké sankce si myslíte? Nyní s P.T. žádné nemáme. Že nepoteče teplá voda když se porouchá čerpadlo, je úplně jedno, kdo to obsluhuje - jestli odborná firma nebo P.T. čas na opravu bude pro všechny stejný. Navíc to bude také v zadání na výběr provozovatele. P.T. se může také přihlásit.

Co je myšleno „s jakou garancí“ ? Minimální dojezd do 1 hodiny např. ?23) Zastávám názor, že jednotlivci v domě by neměli rozhodovat o tom, jak budu v bytě topit a jak bude teplá voda. Cítím nejen zásah do soukromí, ale i střet zájmu. Regulace spotřeby v bytě je na každém podle jeho uvážení.

Komu nevyhovují v dnešní době průměrné měsíční náklady zhruba v rozpětí 2500

- 4500 Kč (údaj z transparentního účtu) za byt pro 2-4 osoby, měl by volit jinou formu bydlení a neovlivňovat zažitý bytový standard ostatním. Nečekám, že mi budete věřit, ale poslední léta mám s vybranými velkými společnostmi jako spotřebitel obecně výrazně lepší zkušenosti, než s malými, které průběžně vznikají a zanikají, nebo přestávají komunikovat.

ODPOVĚĎ:

Ti jednotlivci byli zvoleni lidmi z domu, aby vedli dům jako řádní hospodáři. Máme tedy podle vás jako řádný hospodář krmit velkou společnost 900 000,- Kč ročně navíc jen proto, že to tak bylo vždycky ?

A jak budete v bytě topit se nikomu tím nezmění. Pokud by se dělaly změny režimů vytápění např. noční útlumy, tepelné spády apod. mělo by to schválit shromáždění.Mimo odpověď si dovolím poznamenat dvě skutečnosti: 1) skupina KOMTERM, ve které pracuji je v podstatě větší jak celá Pražská Teplárenská a 2) opravdu neplánuji svěřit provoz našich VS do rukou KOMTERM, neboť se držím pravidlem co mi radil už můj děda: co je v domě, není pro mě. A to jsem řekl i na posledním shromáždění.

24) Nestane se nám, že nová firma nebude mít dostatečnou kapacitu (možná i

zkušenosti) na řešení oprav, nahodilých závad a rychlého servisu ?

ODPOVĚĎ: Nestane. Budu velice rád, když v zadání pro výběr firmy mi budete dělat oponenturu.25) Členové výboru chodí do práce, jsou zaměstnaní, mají své rodiny a své zájmy. To je vše pochopitelné. Nemají a nebudou mít další čas řešit další problémy v domě (třeba s výměníky) a za 2000 Kč měsíčně to ani dělat nebudou. Zkuste napsat nějaký problém, závadu výboru. Uvidíte, kolik informací dostanete, jak výbor nemá čas a jak nestíhá řešit běžné záležitosti a ani nemůže ve všem kontrolovat správcovskou firmu. Ani správcovská firma není v bytových domech samozřejmou záležitostí. Některé domy spravuje jen výbor. Přes pomoc správcovské firmy se některé záležitosti táhnou neúměrně dlouho - nebudu zde rozvádět. Kdo má zájem, můžeme probrat jinde.

ODPOVĚĎ: Určitě se na tomto dá hodně zlepšit. A to byl také jeden z hlavních důvodů, proč jsem šel do výboru.

26) Je jisté, že po vybudování nových elektrorozvodů v domě nedospějeme k závěru, že nebudeme za několik málo měsíců (nebo let) vůbec žádné výměníky potřebovat ?

Po zřízení třífázových přípojek se přímo nabízí možná úvaha komfortního elektrického podlahového, případně akumulačního vytápění. Nová přípojka v domě bude mít dostatečnou kapacitu. V případě ohřevu vody může být zachován stávající systém dálkového ohřevu, nebo při rozšíření, či úpravě také nahrazen v každém bytě jednotlivě. Zde by už bylo určité omezení při průtokovém ohřevu. Akumulační ohřev vody by již omezen být nemusel, případně za cenu nesouběžného běhu více spotřebičů. Rozšíření současného rezervovaného příkonu je v případě zájmu také možné. Jistič vymění za poplatek prakticky ze dne na den již nyní. Ušetřili bychom za rozúčtování za energie přes správcovskou firmu. Dále by nedocházelo k četným chybám v rozúčtování a zasíláním několika chybných výpočtů, jako v minulých obdobích.

Zbavili bychom se "nevzhledných" trubek ústředního topen í. Seni oři, kteří tráví půl roku na chalupě by zajásali nad úsporou a vlastní volbou výše spotřeby. Noční proud a proud pro přímotopy není za 5,50 Kč jako jednotarif, ale za 2,60 Kč /kWh. To vše je reálně možné. Nemusí se realizovat, je to jen možná cesta, kterou nikdo nebral v úvahu. Možná je jedním z důvodů enormního tlaku na rychlost realizace výměníků.

ODPOVĚĎ: Toto je poměrně zajímavá myšlenka. Rád bych si ji vyslechl osobně, protože se mi nabízejí k tomu velké otázky realizace a nákladovosti. Dosti mne totiž zaráží, že v bodě 23 zastáváte názor, že bychom neměli rozhodovat o tom, jak vy budete v bytě topit, cítíte zásah do soukromí atd. A teď zvažujete instalaci elektrického podlahového / akumulačního vytápění / přímotopy ? Tudíž fyzický zásah do všech bytů, s vysokou náročností na investici a realizaci. Údržbu si také nedovedu představit. Nehledě na to, jak pro všechny zajistíte levné tarify el. energie? 2,60 Kč/kWh ? -nemystifikujte lidi hned nepodloženou levnou cenou. Noční proud už neexistuje! Existuje pouze dvou tarifní sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu. Jak v tomhle se lidé budou orientovat ? Zvažujete vybudování solárních panelů a sloučením odběrných míst na 1/vchod a zbytek elektroměrů necháte jako podružné měření pro rozúčtování? (tím se dá ušetřit platbou za jistič.) Ale, dle mého názoru měnit takto vytápění je nereálné a nerentabilní.

Prosím Přihlásit se připojte se ke konverzaci.

Více
2 roků 1 měsíc zpět #232 od marian.kamenicky
Re: Vybudování tepelných výměníků ve vlastnictví SVJ
Tunel za 3 miliony Kč?

Dobrý den pane Kamenický,
Váš dotaz jsem směřovala na naše oddělení péče o zákazníky. Níže Vám přeposílám odpověď

Dobré ráno,
o záměru odběratele víme, aktuálně dodáváme se sazbou na výstupu z PS pronajaté od MHMP. Zákazník si chtěl výměník od Prahy odkoupit nebo vybudovat svůj tak, aby měl sazbu na vstupu. Pokud si tak vybuduje vlastní PS předpokládám, že by měl zůstat připojen na PTS, nicméně s primární sazbou.
Co se týče našeho názoru, vše asi záleží na postoji Magistrátu, zda bude ochoten výstavbu duplicitní stanice povolit.
Dodávka z námi provozovaného výměníku je z našeho pohledu samozřejmě pro odběratele komfortnější – má službu „na klíč“ a nemusí se o nic starat a jeho statutární orgán nemá zodpovědnost za správný provoz PS.

odpovídal pan Ing.Petr Štěpánek – vedoucí oddělení péče o zákazníky
e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


S přáním hezkého dneNekužová Dana
referent prodeje

Prosím Přihlásit se připojte se ke konverzaci.

Více
2 roků 1 měsíc zpět - 2 roků 1 měsíc zpět #234 od marian.kamenicky
Re: Vybudování tepelných výměníků ve vlastnictví SVJ
pane Simandle z toho co tady píšete je ulně jasné, že nevíte o čem mluvíte. Cituji:

ODPOVĚĎ: Toto je poměrně zajímavá myšlenka. Rád bych si ji vyslechl osobně, protože se mi nabízejí k tomu velké otázky realizace a nákladovosti. Dosti mne totiž zaráží, že v bodě 23 zastáváte názor, že bychom neměli rozhodovat o tom, jak vy budete v bytě topit, cítíte zásah do soukromí atd. A teď zvažujete instalaci elektrického podlahového / akumulačního vytápění / přímotopy ? Tudíž fyzický zásah do všech bytů, s vysokou náročností na investici a realizaci. Údržbu si také nedovedu představit. Nehledě na to, jak pro všechny zajistíte levné tarify el. energie? 2,60 Kč/kWh ? -nemystifikujte lidi hned nepodloženou levnou cenou. PODIVEJTE SE DO CENIKU AMPERMARKET. Noční proud už neexistuje! Existuje pouze dvou tarifní sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu. Jak v tomhle se lidé budou orientovat ? Zvažujete vybudování solárních panelů a sloučením odběrných míst na 1/vchod a zbytek elektroměrů necháte jako podružné měření pro rozúčtování? (tím se dá ušetřit platbou za jistič.) Ale, dle mého názoru měnit takto vytápění je nereálné a nerentabilní.

Naprostej neskutečnej blábol. Kdyby jste dělal schůze výboru a následně zápisy ze schůze tak by jste se to dozvěděl. Jenomže co čekat od podvodníka, který si na střechu nainstaluje 25 antén a s vlastníky se nebaví?
Naposledy změněno: 2 roků 1 měsíc zpět od marian.kamenicky.

Prosím Přihlásit se připojte se ke konverzaci.