Zápisy jsou přístupné v rejstříku www.justice.cz a na google disku.