Novinky

Od 9.7. do 15.7.2022 nepoteče teplá voda v našem domě.

K dispozici je zápis ze shromáždění 6.10.2021 viz google disk.

Výbor pořádá mimořádnou informační schůzku v kanceláři výboru 21.9.2021 od 18:30hod. do 19:30hod.

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK JABLONECKÁ 420-409,713,714
Výbor Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 420-409,713,714 svolává, dle § 1207 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
shromáždění společenství na den
6 . října 2021, od 18.00 hod. ( Prezence od 17:00 hod.)
ve školní jídelně Střední průmyslové školy na Proseku, Novoborská 610/2, Praha 9

PROGRAM:
1. PREZENCE VLASTNÍKŮ, RESP. JEJICH ZPLNOMOCNĚNÝCH ZÁSTUPCŮ
2. ZAHÁJENÍ SHROMÁŽDĚNÍ, SCHVÁLENÍ ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ, SCHVÁLENÍ PROGRAMU,
SCHVÁLENÍ PŘÍTOMNOSTI HOSTŮ A SCHVÁLENÍ AUDIO/VIDEO ZÁZNAMU
3. VOLBA PRACOVNÍCH ORGÁNŮ SHROMÁŽDĚNÍ
4. SCHVÁLENÍ ZMĚNY STANOV
5. ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE
6. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2020
7. SCHVÁLENÍ ROZPOČTU NA ROK 2022
8. VOLBA DO VÝBORU
9. VOLBA DO KONTROLNÍ KOMISE
10. INFORMACE K REKONSTRUKCI VÝMĚNÍKŮ
11. OBECNÁ DISKUZE A ZÁVĚR

Odkazy na dokumenty: 

Pozvánka

Průvodní dopis ke stanovám

Návrh stanov

ÚZ2020 Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty a příloha

Materiály

Plná moc

Návrh rozpočtu na rok 2022 strana 1

Návrh rozpočtu na rok 2022 strana 2

Zpráva výboru o činnosti

 

Dne 5.8.2021 došlo k přepojení na nové tepelné výměníky a měření a regulaci topné a užitkové vody v našem domě zajišťuje nově společnost ADEZ www.m3term.cz

ADEZ topení a teplá voda non stop linka 720 298 244

Pražská teplárenská již naše výměníky nespravuje a dodává "jen" teplo na patu domu.

https://www.pvk.cz/aktuality/havarie-vody/aktualni-havarie/

Netece voda v celem dome kvuli havarii

Cisternu dají údajně před vchod 413...

Zástupci vchodů a náš správce předávají, proti podpisu, vyúčtování roku 2019.

Byl obnoven provoz kanceláře v pondělí od 17hod do 19hod. Jen prosíme nevstupujte dovnitř, budete obslouženi před otevřenými dveřmi.