Novinky

Zástupci vchodů a náš správce předávají, proti podpisu, vyúčtování roku 2019.

Byl obnoven provoz kanceláře v pondělí od 17hod do 19hod. Jen prosíme nevstupujte dovnitř, budete obslouženi před otevřenými dveřmi.

Oznamujeme, že na 9.6.2019 (neděle) je svolána schůze výboru od 19:00hod v kanceláři SVJ.

je to nahlášené a PT to řeší

update: ve 21hod to opravili

 

Oznamujeme, že na 24.3.2019 (neděle) je svolána schůze výboru od 19:30hod v kanceláři SVJ.

Oznamujeme, že na 27.1.2019 (neděle) je svolána schůze výboru od 19:00hod v kanceláři SVJ.

Výbor vyzývá vlastníky k dodání do 11.2.2019 kontaktů na firmy pro realizaci plánovaných oprav a investičních akcí odsouhlasených na shromáždění a k připomínkám a návrhům na způsoby jejich realizace. Materiály k těmto opravám a investičním akcím jsou k dispozici na webu www.svj-jablonecka.cz a v kanceláři SVJ.

Jedná se o Přepojení osvětlení komor, Oprava elektro připojení bytů, Instalační lišta k bytům, Oprava zadních schodů a zídek, Nové dveře komor na chodbách, Plynová kotelna a Oprava zateplení boků domu.