Oficiální

V úterý 27.6. je schůzka výboru s vlastníky a o prázdninách se první úterky v měsíci ruší.

Hezké prázdniny

V první úterý 7.2. Budou jarní prázdniny tak se sejdeme už v úterý 31.1.2023 

 

Výbor děkuje všem vlastníkům za 60% účast na shromáždění a konstatuje, že  byly zvoleny Dana Kuchařová a Bc. Petra Procházková do výboru SVJ. Výbor má tedy jen 4 řádně zvolené členy a tuto situaci bude výbor řešit na schůzi 15.11.2022 od 17:30hod v kanceláři SVJ.

Dále shromáždění schválilo účetní závěrku roku 2021, schválilo navržený rozpočet na rok 2023.

Výbor svolává shromáždění vlastníků bytových jednotek na 8.11.2022.

Výbor zve vlastníky na informační schůzku k bodům programu shromáždění dne 1.11.2022 od 18:30hod. do 19:30hod. v kanceláři SVJ Jablonecká 417.

 

PROGRAM:

1. PREZENCE VLASTNÍKŮ, RESP. JEJICH ZPLNOMOCNĚNÝCH ZÁSTUPCŮ

2. Zahájení shromáždění a schválení přítomnosti hostů

3. VOLBA PRACOVNÍCH ORGÁNŮ SHROMÁŽDĚNÍ

4. ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE

5. Schválení účetní závěrky za rok 2021

6. Schválení ROZPOČTU na rok 2023

7. Volba do VÝBORU

8. OBECNÁ DISKUZE a závěr

 

Dokumenty:

Pozvánka

Materiály

Plná moc

Rozpočet 2023 strana 1

Rozpočet 2023 strana 2

Zpráva KK

Zpráva výboru

 

Oznamujeme, že 8.5.2022 v neděli v 19:00 hod je svolána schůze výboru v kanceláři SVJ.

Výbor děkuje všem vlastníkům za účast na shromáždění a konstatuje, že návrh nových stanov byl přijat, do výboru byla zvolena  Ing. Jitka Majetičová a že do kontrolní komise byl zvolen Ing. Petr Šimek.

Dále shromáždění schválilo účetní závěrku roku 2020, schválilo navržený rozpočet na rok 2022.