Oficiální

Přes den od 8 do 16hod od pondělí do pátku 5-10.10.2020 ve vchodech 412 až 416 nepoteče teplá voda kvůli přerušení dodávky el.energie.

Oznamujeme, že 31.8.2020 v pondělí v 19:00 hod je svolána schůze výboru v kanceláři SVJ.

Výbor dává k dispozici návrh stanov, směrnice a průvodní komentář.

Tento týden při opravě elektro ve vchodu Jablonecká 410 vypínají proud a přes den neteče teplá voda ve vchodech 714 až 411. Ve vchodě 410 je výměník a nefunguje čerpadlo pro ohřev.

Oznamujeme, že 18.5.2020 v neděli v 19:00 hod je svolána schůze výboru v kanceláři SVJ.

Vážení vlastníci,

v souladu s harmonogramem výbor dává k dispozici Návrh verze 2 stanov

Informační schůzky k tomuto návrhu stanov a distribuce návrhu stanov vlastníkům uskutečníme ihned, jak pominou nařízení vlády ohledně opatření proti šíření viru COVID-19. Návrh bude v pondělí 16.3. k dispozici na webu a ve výloze kanceláře. Výbor vyzývá všechny vlastníky k zaslání připomínek.