Výbor děkuje všem vlastníkům za účast na shromáždění a konstatuje, že do výboru byli zvoleni Bc. Petra Procházková, Bc. David Prokop a Ing. Václav Volf.

Dále shromáždění schválilo účetní závěrku roku 2018, schválilo navržený rozpočet na rok 2020, schválilo výsledek výběrového řízení na opravu elektro s tím, že osvětlení sklípků zůstane ze společné elektřiny, schválilo výsledek výběrového řízení na opravu zateplení boků domu a schválilo odepsání navržených nedobytných pohledávek.

O změně stanov se nehlasovalo s tím, že toto budeme řešit na následujícím shromáždění.