Ve dnech: 3-25. 5. 2021 (sledujte vývěsky ve vašem domě) od 8:00 hod. následovně:
10.patro - 5.patro 8:00 – 12:00 hod.
4.patro - přízemí 13:00 – 16:00 hod.


Vás navštíví naši technici, aby provedli odečet a demontáž původních a montáž nových měřičů tepla na radiátory ústředního topení a výměnu stávajících vodoměrů za nové ve Vašich bytech. Prosíme zajistěte, abyste byli vybaveni ochrannou rouškou a dodrželi distanční vzdálenost. Technici budou také vybaveni všemi ochrannými prostředky. Montáže začnou probíhat počínaje horním patrem. Žádáme Vás tímto o jejich zpřístupnění a prosíme, aby byla dvířka šachty k vodoměrům VOLNĚ PŘÍSTUPNÁ A OTEVŘENÁ, stejně tak přístupné radiátory a to po celou výše uvedenou dobu, až do odchodu techniků z Vašeho bytu!
Předem se omlouváme za narušení Vašeho soukromí a děkujeme za pochopení.

S přátelským pozdravem TECHEM


kontaktní osoba: Milan Dočekal 602 293 955 – měřiče tepla
Jan Doležal 608 477 954 – bytové vodoměry

Harmonogram