Výbor děkuje všem vlastníkům za účast na shromáždění a konstatuje, že návrh nových stanov byl přijat, do výboru byla zvolena  Ing. Jitka Majetičová a že do kontrolní komise byl zvolen Ing. Petr Šimek.

Dále shromáždění schválilo účetní závěrku roku 2020, schválilo navržený rozpočet na rok 2022.