Výbor děkuje všem vlastníkům za 60% účast na shromáždění a konstatuje, že  byly zvoleny Dana Kuchařová a Bc. Petra Procházková do výboru SVJ. Výbor má tedy jen 4 řádně zvolené členy a tuto situaci bude výbor řešit na schůzi 15.11.2022 od 17:30hod v kanceláři SVJ.

Dále shromáždění schválilo účetní závěrku roku 2021, schválilo navržený rozpočet na rok 2023.