Vážení vlastníci,

 shromáždění 14.11.2023 bylo neusnášeníschopné, protože se nás, včetně plných mocí, sešlo jen cca 43%.

Výbor vyhlásí shromáždění per rollam a proto vyzýváme zájemce o práci ve výboru a v kontrolní komisi, aby to oznámili výboru do 27.11.2023.