Výbor pořádá mimořádné informační schůzky v kanceláři výboru ve dnech 18.10.2017 a 26.10.2017 vždy od 18:30hod. do 19:30hod.

 

POZVÁNKA

Výbor Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 409 - 420, 713 a 714

se sídlem Jablonecká 417, 190 00 Praha 9, podle čl. IV odst. 7 písm. b) Stanov

svolává

shromáždění Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 409 - 420, 713 a 714

Datum konání : středa 1.11.2017

Místo konání : školní jídelna Střední průmyslové školy na Proseku,

Novoborská 610/2, Praha 9

Prezence: od 17,00 hod

Zahájení: 18,00 hod.

Program:

  1. Zahájení, schválení programu, přítomnosti hostů, volba skrutátorů, zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu a audio/video záznamu.

  2. Schválení rozpočtu na rok 2018

  3. Schválení účetní závěrky 2016

  4. Schválení výsledků výběrového řízení na výměnu svislého potrubí teplé a studené vody

  5. Schválení plánu investic

  6. Schválení návrhu příkazní smlouvy na správu domu

  7. Volba do výboru

  8. Volba do kontrolní komise

  9. Schválení zimního úklidu chodníků před zadními vchody

  10. Diskuse a závěr

 

Materiály k jednání shromáždění jsou přiloženy k této pozvánce a dále v kanceláři výboru v Jablonecké 417/60.

Ke každému bodu programu se předpokládá krátká diskuse.

V Praze dne 9. 10. 2017

 


Výbor pořádá mimořádné informační schůzky v kanceláři výboru ve dnech 18.10.2017 a 26.10.2017 vždy od 18:30hod. do 19:30hod.