Výbor děkuje všem vlastníkům za účast na shromáždění a konstatuje, že do výboru byli zvoleni Ing. Jan Hron a Ing. Petr Simandl. Do kontrolní komise byla zvolena paní Irena Smetáčková. Dále byla schválena účetní závěrka za rok 2016, odsouhlasen návrh rozpočtu na rok 2018, odsouhlasen výsledek výběrového řízení na opravu vodovodního potrubí, odsouhlasen záměr vybudovat datovou síť a výměníky - obojí ve vlastnictví SVJ, schválen návrh příkazní smlouvy s firmou Ikon a schválen návrh zimního úklidu přístupových chodníků na zadní straně domu. Konkrétní výsledky budou vyvěšeny v kanceláři SVJ, na nástěnkách ve vchodech a na webu www.svj-jablonecka.cz.

Předsedou výboru byl zvolen Ing. Petr Simandl pěti hlasy. Místopředsedou výboru byla zvolena Bc. Petra Procházková pěti hlasy. Členi výboru jsou Ing. Jitka Majetičová, Bc. David Prokop a Ing. Jan Hron.

Výbor poptává firmu (s pojištěním) na zimní úklid sněhu a vyzýváme vlastníky k návrhům vhodných firem do 10.11.2017.

Výbor připravuje nové smlouvy na úklid od 1.1.2018. Výbor dále na základě podnětu od uklízečů uvažuje o navýšení příspěvku na úklidové prostředky na prováděný úklid.