Shromáždění schválilo navržený rozpočet na rok 2019, výsledek výběrového řízení na datovou síť, byl odsouhlasen plán investic, do výboru byla zvolena Ing. Jitka Majetičová, do kontrolní komise byl zvolen Ing. Petr Šimek a odepsali jsme navrženou nedobytnou pohledávku.

Výsledky a přijatá usnesení