Výbor vyzývá vlastníky k dodání do 11.2.2019 kontaktů na firmy pro realizaci plánovaných oprav a investičních akcí odsouhlasených na shromáždění a k připomínkám a návrhům na způsoby jejich realizace. Materiály k těmto opravám a investičním akcím jsou k dispozici na webu www.svj-jablonecka.cz a v kanceláři SVJ.

Jedná se o Přepojení osvětlení komor, Oprava elektro připojení bytů, Instalační lišta k bytům, Oprava zadních schodů a zídek, Nové dveře komor na chodbách, Plynová kotelna a Oprava zateplení boků domu.