Vážení sousedé,

  v srpnu 2021 se nám podařilo zprovoznit nové výměníky a spotřeba tepla pro celý náš dům poklesla na 7817 GJ. Běžná spotřeba našeho domu byla cca 9000GJ. 

V posledním řádku tabulky u grafu je 2021-2022 období od srpna 2021 do srpna 2022. Asi největší podíl na úspoře spotřebovaného tepla je díky funkční automatice řízení teploty topné vody. Nepřetápíme.

Do srpna 2021 nám výměníky spravovala Pražská teplárenská, která zároveň i teplo dodává. Celé to bylo mimo kontrolu našeho domu a PT neměla jiný zájem, než nastavit vše tak, aby odběr tepla našeho domu byl co nejvyšší.

Investice do nových výměníků byla jednorázově cca 3 miliony, za provoz platíme odborné firmě cca 200 tisíc ročně a úspora na množství odebraného tepla zatím jen za poslední rok je cca 0,7 milionu. Další úspora je v přechodu ze sazby N26 na sazbu N19 při nákupu tepla což dělá cca 13% a tedy něco kolem 700 tisíc ročně a ve snížení/optimalizaci výše sjednaných výkonů. Celková úspora je tedy v našem domě přes milíon korun za rok.

Celá akce trvala zhruba čtyři roky, a jen díky velké pomoci zastupitelů z České pirátské strany, se podařilo úředníky odboru správy majetku Magistrátu Prahy přimět k odblokování připojení našich nových výměníků. Problém byl v tom, že úředníci tvrdili (čestně prohlásili), že Magistrátu patří i potrubí do našeho domu.

Staré výměníky i s potrubím jsme od Magistrátu odkoupili v červnu 2021 a nic už tedy PT "nebránilo" připojit naše nové výměníky.

Pokud máte nějaké dotazy nebo budete informovat i sousední domy o tomto způsobu, jak ušetřit, budeme rádi. Neváhejte nám zavolat na 777 99 15 69 a nebo případně se stavit každé první pondělí v měsíci v kanceláři v Jablonecké 417.

Petr Simandl 777 99 15 69