Výbor vyzývá vlastníky k připomínkám do 15.3.2017 ohledně:

1. připravované Výměny vodovodního potrubí v našem domě.

2. připravované Opravy elektrorozvodů v našem domě.