1. Výbor obdržel návrh smlouvy od firmy UPC ohledně jejich zájmu o vstup do našeho objektu. Návrh smlouvy je k dispozici na webu www.svj-jablonecka.cz a v kanceláři SVJ. Výbor vyzývá vlastníky k připomínkám ohledně této smlouvy do 14.4.2017.

2. Výbor na základě znaleckého posudku zaslal reklamaci vad stavebních prací předních schodů firmě Sulko. Posudek je k dispozici na webu www.svj-jablonecka.cz a v kanceláři SVJ.

3. Výbor děkuje za připomínky ohledně opravy elektro rozvodů ve společných prostorách našeho domu. Výbor svolává do kanceláře SVJ na 11.4.2017 od 18hod schůzi ohledně této opravy a zve na ní všechny vlastníky, kteří mají zájem o přípravu této opravy. Výbor do 14.4.2017 vyzývá vlastníky k zaslání kontaktů na firmy, které by opravu provedly.

4. Výbor děkuje za připomínky ohledně výměny svislých rozvodů vody v horních patrech našeho domu. Výbor svolává do kanceláře SVJ na 12.4.2017 od 18hod schůzi ohledně této opravy a zve na ní všechny vlastníky, kteří mají zájem o přípravu této opravy. Výbor do 14.4.2017 vyzývá vlastníky k zaslání kontaktů na firmy, které by opravu provedly.