Ad1. Výbor děkuje za připomínky a účast na schůzi 2.5.2017 a za připomínky ke smlouvě a po jejich
zapracování dáme smlouvu opět k připomínkám vlastníkům.

Ad2. Výbor děkuje vlastníkům za připomínky a návrhy firem na opravu elektro rozvodů a hodlá obeslat
navržené firmy. Dále výbor vyzývá zájemce o práci ve výběrové komisi na dodavatele opravy elektro
rozvodů, aby doručili svou kandidátku výboru do 22.5.2017 mailem nebo do schránky u kanceláře.

Ad3. Výbor děkuje vlastníkům za připomínky a návrhy firem na opravu vodovodních stoupaček a hodlá
obeslat navržené firmy. Dále výbor vyzývá zájemce o práci ve výběrové komisi na dodavatele výměny
vodovodních stoupaček, aby doručili svou kandidátku výboru do 22.5.2017 mailem nebo do schránky u
kanceláře.

Ad4. Výbor vyzývá vlastníky k připomínkám ohledně datové sítě našeho domu do 22.5.2017 a k návrhům
na firmy, které by datovou síť pro náš dům zhotovily. Předpokládá se kabeláž Cat.5e a přípojka pro každý
byt zakončená na chodbě před vstupem do bytu. Nebude se tedy vstupovat do bytů při zhotovení, takže
kdo nebude chtít přípojku až domů, nebude muset zpřístupnit byt. Materiály k datové síti jsou k dispozici
na webu www.svj-jablonecka.cz a v kanceláři SVJ.

Ad5. Vyúčtování záloh na služby, vodu a energie za rok 2016 by měli mít již všichni vlastníci k dispozici.
Přeplatky budou vyplaceny do konce července 2017. Kdo platí SIPem a chce dostat přeplatek na účet
nikoliv složenkou, může sdělit číslo účtu správcovské firmě.