× Provozní informace

Topná sezóna

Více
9 roků 1 měsíc zpět - 9 roků 1 měsíc zpět #141 od petr.simandl
petr.simandl vytvořil/a téma: Topná sezóna
Vyskytl se následující podnět ze vchodu 414:
Obracím se na Vás s podnětem k prošetření týkající se topení :
- Považuji za neodůvodněné topení v již teplém měsíci květnu 2015, jiná léta již nikdy neprobíhalo, případně jen bylo pár dní temperováno.
- Topení v nočních hodinách v květnu 2015 je zcela nepřiměřené a neumím si to vysvětlit jinak, než že dodavatel dohání malou zimní spotřebu.
- Ve 414/54 dochází kolem 23.00 hodiny k opakovanému rozpálení stoupačky v ložnici tak, že na ní nelze udržet ruku.
Dále dochází k takovému lupání, že mnoho nocí nemohu z tohoto důvodu spát.
Laicky si to vysvětluji tak, že v bytech okolo dojde k vypnutí topení z důvodu tepla a odjezdu na chaty a rozpálená stoupačka tak způsobuje neúnosný hluk.

Správce se na to poptal a odpověď od tepláren došla následující:
Dobrý den,
k uvedené problematice vytápění v přechodovém období jsme se v těchto dnech vyjadřovali nesčetněkrát. Je ovšem třeba si uvědomit, že venkovní teploty, na základě kterých bylo žádáno přerušení vytápění, trvaly pouze pár hodin dne a to zejména v odpoledních hodinách. Ranní a večerní teploty pak alespoň částečné vytápění vyžadovaly, jak vyplývalo např. z požadavků lůžkových a starobních zařízení. Dále je třeba mít na paměti, že dodávku tepelné energie pro ÚT v tomto přechodném období upravují ustanovení zákona č. 406/2000 Sb., která říkají, že za vytápění objektu je zodpovědný vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek. Tuto povinnost ukládá vlastníkům budov a společenstvím vlastníků jednotek § 6a, odst. 10, 11 výše uvedeného zákona. Pražská teplárenská a.s. jako dodavatel tepelné energie přivede topné médium k patě objektu, ale o jeho využití uvnitř již nerozhoduje a ani ho neovlivňuje, protože vnitřní rozvodná zařízení (odběrné tepelné zařízení) nejsou v jejím majetku ani správě. Dále je třeba zmínit, že uvedená vyhláška uvádí, že se dodávka za níže uvedených podmínek omezí, případně přeruší. Tudíž uvedené znění připouští i omezení, které je na našich zařízeních zajištěno ekvitermní regulací, reagující na venkovní teploty. K úplnému přerušení vytápění ze strany dodavatele došlo až 29.5.2015.

Není-li tedy možné přerušit dodávku tepla přímo na Vašem odběrném zařízení v objektu, tak na základě Vaší písemné žádosti provedeme uzavření přívodu tepla pro konkrétní objekt v odbočné šachtě, nedojde-li tím k omezení (přerušení) dodávek pro závislou skupinu odběratelů. Uvedený požadavek je třeba vznést jako oprávněný zástupce odběratele za konkrétní odběrné místo (kontaktní osobou je vždy pověřený vlastník, případně správcovská společnost). Toto opatření uvádíme jako možnost pro následující topné sezony. Sama jistě uznáte, že je lepší mít volbu a přitopit si, než kdyby bylo potrubí za všech okolností studené, přičemž jak uvedeno v případě, že odběratel (vlastník objektu) nechce v tomto přechodovém období odebírat tepelnou energii pro vytápění měl by být schopen na svém odběrném zařízení provést úkony vedoucí k přerušení dodávek, případně mu bude naše společnost nápomocna.

S pozdravem
Ing. Skýva Milan
manažer péče o zákazníky
Pražská teplárenská a.s.
Naposledy změněno: 9 roků 1 měsíc zpět od petr.simandl.

Prosím Přihlásit se připojte se ke konverzaci.