Výbor vyhlašuje hlasování per rollam končící 14.1.2024. Prosíme Vás o účast vyplněním hlasovacího lístku, který naleznete v podkladech. V případě, že si hlasovací lístek nemůžete vytisknout, kontaktujte svého zástupce vchodu nebo výbor. Veškeré podklady jsou ve výloze kanceláře, u zástupců vchodů a na webu www.svj-jablonecka.cz .

 

Navrhovaná usnesení:

 1. Vlastníci schvalují účetní závěrku za rok 2022 dle přílohy č. 1

 2. Vlastníci schvalují záměr opravit střechu domu.

 3. Vlastníci schvalují záměr opravit schodiště na zadní straně domu.

 4. Vlastníci schvalují záměr nainstalovat do společných prostor domu kamerový systém se záznamem.

 5. Vlastníci schvalují zvýšení platby Dlouhodobá záloha (fond oprav) o 100% ze současných 11,34Kč/m2 na 22,68Kč/m2 od 1.3.2024.

 6. Vlastníci schvalují zvýšení odměn Kontrolní komise ze současných 11,18Kč/byt na 15,25Kč/byt od 1.3.2024.

 7. Vlastníci volí na další období počínající 1.2.2024 členem výboru Aleše Drábka.

 8. Vlastníci volí na další období počínající 1.2.2024 členem výboru Ing. Petra Simandla.

 9. Vlastníci volí na další období počínající 1.2.2024 členem kontrolní komise Ing. Zuzanu Bubeníčkovou.

 10. Vlastníci volí na další období počínající 1.2.2024 členem kontrolní komise Ing. Evu Přívratskou.

 11. Vlastníci schvalují odpis pohledávek dle přílohy č. 3

 

Přílohy

Návrh na rozhodnutí per rollam 2023

Hlasovací lístek per rollam 2023

Plná moc per rollam 2023

Účetní závěrka 2022

Materialy per rollam 2023

Zprava kk 2023

Zprava vybor per rollam 2023