Výbor svolává shromáždění vlastníků bytových jednotek na 8.11.2022.

Výbor zve vlastníky na informační schůzku k bodům programu shromáždění dne 1.11.2022 od 18:30hod. do 19:30hod. v kanceláři SVJ Jablonecká 417.

 

PROGRAM:

1. PREZENCE VLASTNÍKŮ, RESP. JEJICH ZPLNOMOCNĚNÝCH ZÁSTUPCŮ

2. Zahájení shromáždění a schválení přítomnosti hostů

3. VOLBA PRACOVNÍCH ORGÁNŮ SHROMÁŽDĚNÍ

4. ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE

5. Schválení účetní závěrky za rok 2021

6. Schválení ROZPOČTU na rok 2023

7. Volba do VÝBORU

8. OBECNÁ DISKUZE a závěr

 

Dokumenty:

Pozvánka

Materiály

Plná moc

Rozpočet 2023 strana 1

Rozpočet 2023 strana 2

Zpráva KK

Zpráva výboru