Novinky

Oznamujeme, že na 21.1.2018 (neděle) je svolána schůze výboru od 18:30hod v kanceláři SVJ.

Oznamujeme, že na 21.1.2018 (neděle) je svolána schůze výboru od 18:30hod v kanceláři SVJ.

Oznamujeme, že na 17.12.2017 (středa) je svolána schůze výboru od 18:00hod v kanceláři SVJ.

Výbor děkuje všem vlastníkům za účast na shromáždění a konstatuje, že do výboru byli zvoleni Ing. Jan Hron a Ing. Petr Simandl. Do kontrolní komise byla zvolena paní Irena Smetáčková. Dále byla schválena účetní závěrka za rok 2016, odsouhlasen návrh rozpočtu na rok 2018, odsouhlasen výsledek výběrového řízení na opravu vodovodního potrubí, odsouhlasen záměr vybudovat datovou síť a výměníky - obojí ve vlastnictví SVJ, schválen návrh příkazní smlouvy s firmou Ikon a schválen návrh zimního úklidu přístupových chodníků na zadní straně domu. Konkrétní výsledky budou vyvěšeny v kanceláři SVJ, na nástěnkách ve vchodech a na webu www.svj-jablonecka.cz.

Předsedou výboru byl zvolen Ing. Petr Simandl pěti hlasy. Místopředsedou výboru byla zvolena Bc. Petra Procházková pěti hlasy. Členi výboru jsou Ing. Jitka Majetičová, Bc. David Prokop a Ing. Jan Hron.

Výbor poptává firmu (s pojištěním) na zimní úklid sněhu a vyzýváme vlastníky k návrhům vhodných firem do 10.11.2017.

Výbor připravuje nové smlouvy na úklid od 1.1.2018. Výbor dále na základě podnětu od uklízečů uvažuje o navýšení příspěvku na úklidové prostředky na prováděný úklid.

Výbor pořádá mimořádné informační schůzky v kanceláři výboru ve dnech 18.10.2017 a 26.10.2017 vždy od 18:30hod. do 19:30hod.

 

POZVÁNKA

Výbor Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 409 - 420, 713 a 714

se sídlem Jablonecká 417, 190 00 Praha 9, podle čl. IV odst. 7 písm. b) Stanov

svolává

shromáždění Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 409 - 420, 713 a 714

Datum konání : středa 1.11.2017

Místo konání : školní jídelna Střední průmyslové školy na Proseku,

Novoborská 610/2, Praha 9

Prezence: od 17,00 hod

Zahájení: 18,00 hod.

Program:

  1. Zahájení, schválení programu, přítomnosti hostů, volba skrutátorů, zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu a audio/video záznamu.

  2. Schválení rozpočtu na rok 2018

  3. Schválení účetní závěrky 2016

  4. Schválení výsledků výběrového řízení na výměnu svislého potrubí teplé a studené vody

  5. Schválení plánu investic

  6. Schválení návrhu příkazní smlouvy na správu domu

  7. Volba do výboru

  8. Volba do kontrolní komise

  9. Schválení zimního úklidu chodníků před zadními vchody

  10. Diskuse a závěr

 

Materiály k jednání shromáždění jsou přiloženy k této pozvánce a dále v kanceláři výboru v Jablonecké 417/60.

Ke každému bodu programu se předpokládá krátká diskuse.

V Praze dne 9. 10. 2017

 


Výbor pořádá mimořádné informační schůzky v kanceláři výboru ve dnech 18.10.2017 a 26.10.2017 vždy od 18:30hod. do 19:30hod.

změna: Oznamujeme, že na 27.9.2017 (středa) je svolána schůze výboru od 19:00hod v kanceláři SVJ.