Novinky

Oznamujeme, že na 10.6.2018 (neděle) je svolána schůze výboru od 18:30hod v kanceláři SVJ.

Shromáždění odhlasovalo účetní závěrku, schválilo výsledek výběrového řízení na rekonstrukci výměníků a do kontrolní komise byla zvolena paní Přívratská.

Jednotlivá hlasování v pdf.

Oznamujeme, že na 27.5.2018 (neděle) je svolána schůze výboru od 18:00hod v kanceláři SVJ.

Výbor pořádá mimořádné informační schůzky v kanceláři výboru ve dnech 22.5.2018 a 28.5.2018 vždy od 18:30hod. do 19:30hod.

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK JABLONECKÁ 420-409,713,714
Výbor Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 420-409,713,714 svolává, dle § 1207 odst. 1 zákona
č. 89/2012 Sb.,shromáždění společenství

na den 30 . května 2018, od 18.00 hod.
Prezence od 17:00 hod.
ve školní jídelně Střední průmyslové školy na Proseku, Novoborská 610/2, Praha 9

PROGRAM:
1. PREZENCE VLASTNÍKŮ, RESP. JEJICH ZPLNOMOCNĚNÝCH ZÁSTUPCŮ
2. ZAHÁJENÍ SHROMÁŽDĚNÍ, SCHVÁLENÍ PŘÍTOMNOSTI HOSTŮ A SCHVÁLENÍ AUDIO/VIDEO
ZÁZNAMU
3. VOLBA PRACOVNÍCH ORGÁNŮ SHROMÁŽDĚNÍ
4. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKY ZA ROK 2017
5. SCHVÁLENÍ VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REKONSTRUKCI VÝMĚNÍKOVÝCH STANIC
6. VOLBA DO KONTROLNÍ KOMISE
7. OBECNÁ DISKUZE A ZÁVĚR

Vzor plné moci naleznete v příloze pozvánky, kdy podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen .
Materiály k jednání shromáždění jsou přiloženy k této pozvánce. Dále jsou k dispozici v kanceláři
výboru Jablonecká 417/60, na internetových stránkách SVJ www.svj-jablonecka.cz.

Pozvánka, materiály a přílohy.

Výbor vyzývá zájemce o práci v kontrolní komisi aby se přihlásili
výboru mailem nebo písemně do 27.5.2018

Výbor pořádá mimořádné informační schůzky v kanceláři výboru ve dnech 22.5.2018 a 28.5.2018 vždy od 18:30hod. do 19:30hod.

Oznamujeme, že na 14.5.2018 (pondělí) je svolána schůze výboru od 18:00hod v kanceláři SVJ.

Výbor zveřejňuje výzvy na podání nabídek pro zhotovitele tepelných výměníků, opravy elektro rozvodů a zhotovení datových UTP rozvodů.

Vyzva k podani nabidky - výměníky

Elektro_Výzva k podání nabídky

Datova_sit_Výzva k podání nabídky

Nabídky posílejte do 30.4.2018 3.5.2018. Případné dotazy na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.