Novinky

Oznamujeme, že na 24.3.2019 (neděle) je svolána schůze výboru od 19:30hod v kanceláři SVJ.

Oznamujeme, že na 27.1.2019 (neděle) je svolána schůze výboru od 19:00hod v kanceláři SVJ.

Výbor vyzývá vlastníky k dodání do 11.2.2019 kontaktů na firmy pro realizaci plánovaných oprav a investičních akcí odsouhlasených na shromáždění a k připomínkám a návrhům na způsoby jejich realizace. Materiály k těmto opravám a investičním akcím jsou k dispozici na webu www.svj-jablonecka.cz a v kanceláři SVJ.

Jedná se o Přepojení osvětlení komor, Oprava elektro připojení bytů, Instalační lišta k bytům, Oprava zadních schodů a zídek, Nové dveře komor na chodbách, Plynová kotelna a Oprava zateplení boků domu.

     

 

 

Oznamujeme, že na 20.1.2019 je svolána schůze výboru od 18:30hod v kanceláři SVJ.

Oznamujeme, že na 9.12.2018 je svolána schůze výboru od 19:00hod v kanceláři SVJ.

Shromáždění schválilo navržený rozpočet na rok 2019, výsledek výběrového řízení na datovou síť, byl odsouhlasen plán investic, do výboru byla zvolena Ing. Jitka Majetičová, do kontrolní komise byl zvolen Ing. Petr Šimek a odepsali jsme navrženou nedobytnou pohledávku.

Výsledky a přijatá usnesení