Novinky

Výbor děkuje všem vlastníkům za účast na shromáždění a konstatuje, že do výboru byli zvoleni Bc. Petra Procházková a Bc. David Prokop.

Dále byla schválena účetní závěrka za rok 2015, odsouhlasen návrh rozpočtu na rok 2017, odsouhlasen výsledek výběrového řízení na výměnu vodoměrů, odsouhlasen plán vyměnit hlavní přívody vody a schváleno vrácení 5milionů z dlouhodobé zálohy vlastníkům.

Nebyla odsouhlasena navržená změna stanov.

Konkrétní výsledky budou od pondělí vyvěšeny v kanceláři SVJ, na nástěnkách ve vchodech a na webu www.svj-jablonecka.cz .

Včera se seběhly dvě poruchy.

V Jablonecké 417 se rozpadla odpadní trubka a bylo třeba vypnout vodu, což postihlo byty v jab 417 a 416.

V Jablonecké 411 se porouchal jistič pro režii domu a nešly světla a televize v STA domů 411 a 410.

Oznamujeme, že na 20.10.2016 je svolána schůze výboru od 18hod v kanceláři SVJ.

oznamujeme, že na 23.6.2016 je svolána schůze výboru od 20hod v kanceláři SVJ.

1. Věnujte prosím pozornost přípravě poptávky na výměnu vodoměrů v domě.

2. Začala výplata přeplatků z vyúčtování 2015.

Kancelář bude otevřena od 17hod do 19hod v termínech 27.6. 11.7. 25.7. 1.8. 15.8. 5.9.