Novinky

Ad1. Výbor děkuje za připomínky a účast na schůzi 2.5.2017 a za připomínky ke smlouvě a po jejich
zapracování dáme smlouvu opět k připomínkám vlastníkům.

Ad2. Výbor děkuje vlastníkům za připomínky a návrhy firem na opravu elektro rozvodů a hodlá obeslat
navržené firmy. Dále výbor vyzývá zájemce o práci ve výběrové komisi na dodavatele opravy elektro
rozvodů, aby doručili svou kandidátku výboru do 22.5.2017 mailem nebo do schránky u kanceláře.

Ad3. Výbor děkuje vlastníkům za připomínky a návrhy firem na opravu vodovodních stoupaček a hodlá
obeslat navržené firmy. Dále výbor vyzývá zájemce o práci ve výběrové komisi na dodavatele výměny
vodovodních stoupaček, aby doručili svou kandidátku výboru do 22.5.2017 mailem nebo do schránky u
kanceláře.

Ad4. Výbor vyzývá vlastníky k připomínkám ohledně datové sítě našeho domu do 22.5.2017 a k návrhům
na firmy, které by datovou síť pro náš dům zhotovily. Předpokládá se kabeláž Cat.5e a přípojka pro každý
byt zakončená na chodbě před vstupem do bytu. Nebude se tedy vstupovat do bytů při zhotovení, takže
kdo nebude chtít přípojku až domů, nebude muset zpřístupnit byt. Materiály k datové síti jsou k dispozici
na webu www.svj-jablonecka.cz a v kanceláři SVJ.

Ad5. Vyúčtování záloh na služby, vodu a energie za rok 2016 by měli mít již všichni vlastníci k dispozici.
Přeplatky budou vyplaceny do konce července 2017. Kdo platí SIPem a chce dostat přeplatek na účet
nikoliv složenkou, může sdělit číslo účtu správcovské firmě.

Oznamujeme, že na 8.5.2017 (pondělí) je svolána schůze výboru od 18:30hod v kanceláři SVJ.

Oznamujeme, že na 23.4.2017 (neděle) je svolána schůze výboru od 18:30hod v kanceláři SVJ.

1. Výbor obdržel návrh smlouvy od firmy UPC ohledně jejich zájmu o vstup do našeho objektu. Návrh smlouvy je k dispozici na webu www.svj-jablonecka.cz a v kanceláři SVJ. Výbor vyzývá vlastníky k připomínkám ohledně této smlouvy do 14.4.2017.

2. Výbor na základě znaleckého posudku zaslal reklamaci vad stavebních prací předních schodů firmě Sulko. Posudek je k dispozici na webu www.svj-jablonecka.cz a v kanceláři SVJ.

3. Výbor děkuje za připomínky ohledně opravy elektro rozvodů ve společných prostorách našeho domu. Výbor svolává do kanceláře SVJ na 11.4.2017 od 18hod schůzi ohledně této opravy a zve na ní všechny vlastníky, kteří mají zájem o přípravu této opravy. Výbor do 14.4.2017 vyzývá vlastníky k zaslání kontaktů na firmy, které by opravu provedly.

4. Výbor děkuje za připomínky ohledně výměny svislých rozvodů vody v horních patrech našeho domu. Výbor svolává do kanceláře SVJ na 12.4.2017 od 18hod schůzi ohledně této opravy a zve na ní všechny vlastníky, kteří mají zájem o přípravu této opravy. Výbor do 14.4.2017 vyzývá vlastníky k zaslání kontaktů na firmy, které by opravu provedly.

Oznamujeme, že na 26.3.2017 (neděle) je svolána schůze výboru od 18:30hod v kanceláři SVJ.

Výbor vyzývá vlastníky k připomínkám do 15.3.2017 ohledně:

1. připravované Výměny vodovodního potrubí v našem domě.

2. připravované Opravy elektrorozvodů v našem domě.