Novinky

Kancelář bude otevřena od 17hod do 19hod v termínech 27.6. 11.7. 25.7. 1.8. 15.8. 5.9.

Výbor 6.6. od 19hod svolává zástupce vchodů do kanceláře

PT oznamuje, že 9-15.7.2016 bude přerušena dodávka tepla do našeho domu a nebude tedy teplá voda.

Správcovská společnost OptimCare vysvětluje, proč cena vody ve vyúčtování 2015 je vyšší, než oficiální cena PVK:

Cena za m3 vody se navýšila na základě dohadné položky za rok 2014 (za druhé pololetí).

V roce  2014 přešla PVK na roční fakturaci, SVJ Jablonecká dostává fakturaci vždy k 11.6. daného roku. Při vyúčtování roku 2014 jsme měli k dispozici vyúčtovanou fakturu do 11.6.2014 (další přišla až k 11.6.2015). Z této faktury jsme vzali reálnou spotřebu od 1.1.2014-11.6.2014 jak peníze tak m3. Na základě denní spotřeby z tohoto období jsme spočítali dohadnou položku na druhou polovinu roku.

V červnu 2015 kdy přišla reálná spotřeba do 11.6.2015 jsme zjistili že dohadná položka použitá na vyúčtování byla nižší než reálná spotřeba SVJ. Takže nám na vyúčtování za rok 2015 zbyly nevyúčtované, ale spotřebované peníze za vodu, které se musí rozúčtovat v roce 2015. Tím pádem na rok 2015 zůstávají  při spotřebovaných m3  vyšší náklady.

Pro vyúčtování v roce 2015 jsme rovněž  museli použít dohadnou položku za více jak půl roku, takže se klidně může stát, že až dostaneme reálnou fakturu v červnu zjistíme že dohad byl nízký nebo naopak zase vysoký a vybrané peníze zůstanou z vyúčtování k dobru pro další účetní období.

Tento způsob stanovení nákladů je zcela běžný v případech kdy nedochází k fakturaci od 1.1. do 31.12.

oznamujeme, že na 28.4.2016 je svolána schůze výboru od 18hod v kanceláři SVJ.

Od 5. 5. 2016 proběhne mytí oken a stěrek na chodbách domu. Nejdříve okna a světla, na konci května předpokládáme provedení mytí stěrek. Termín dokončení prací do konce května.

Informace výboru SVJ:

Dne 21.1.2016 (čtvrtek) od 18:00 se koná schůze výboru v kanceláři SVJ, Jablonecká 417.